ABOUT US

WHO WE ARE

บริษัท เบด แคร์ เซอร์วิส จำกัด

ได้เริ่มต้นมาจากประสบการณ์ส่วนตัว หลายๆครั้งการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองนั่นได้เริ่มมาจากคนใกล้ตัวของเรา อย่างลูกน้อยวัย 3เดือน ที่ต้องโตมาในช่วงมีภาวะฝุ่น PM2.5 และมีเชื้อโรคใหม่เกิดขึ้นอย่างโรค Covid-19 ทำให้คนเป็นพ่อและแม่เกิดความกังวลใจในความปลอดภัยของลูกน้อยเป็นอย่างมาก 

หลังจากได้ศึกษาไปเรื่อยๆทำให้รู้ว่า มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงและอยู่ใกล้ตัวลูกน้อยมากกว่าเชื้อโรคนอกบ้านนั่นคือ #ไรฝุ่น เป็นจุดเริ่มต้นของ “ โ ร ค ภู มิ แ พ้ ” ที่เป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด จึงได้มองหาสิ่งที่ช่วยให้ลูกน้อยเผชิญกับเชื้อโรคอันตรายต่างๆเหล่านี้ได้ลดลง หรือน้อยลง ก็ยังดี

WHY US

เราเลือกใช้เครื่องกำจัดสิ่งสกปรก เชื้อโรค ไรฝุ่นด้วยระบบน้ำที่ผลิตจากอเมริกา ไม่ได้มีไว้ทำความสะอาดอย่างเดียว…

แต่ยังช่วยฟอกอากาศหรือล้างอากาศให้บริสุทธิ์ได้ ซึ่งเป็นระบบ Hydro Air Cleaner เป็นเครื่องเดียวในโลกที่ผ่านการรับรองว่า เป็นเครื่องกรองอากาศอย่างมีประสิทธิภาพจากองค์กรมาตรฐานผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากสหรัฐอเมริกา (AHAM) และสมาคมโรคภูมิแพ้และระบบทางเดินหายใจของอเมริกา (AAFA) 

อีกทั้งยังมี HEPA Filter ที่ช่วยกรองอากาศได้ถึงระดับนาโน (Nano) 99.98% สามารถทำ Air Spa ฆ่าเชื้อโรคในอากาศได้ในขณะทำความสะอาด และป้องกันการฝุ้งกระจายของไรฝุ่นหรือสารก่อภูมิแพ้ ต่างจากเครื่องดูดฝุ่นทั่วไป

ประโยชน์หลักๆของแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter สามารถช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์ด้วยการสกัดกั้นสารก่อภูมิแพ้และสิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศ ไม่ให้ไหลเวียนกลับไปสู่อากาศภายนอกอีก ส่งผลดีต่อผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ อีกทั้งยังป้องกันการเกิดโรคจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรียด้วย ถือเป็นที่ยอมรับหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน การขนส่ง และวงการแพทย์ที่ต้องการความสะอาดปราศจากเชื้อโรค

CERTIFICATE

เรามีทีมงานฝ่ายบริการที่มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมการใช้เครื่องมืออย่างเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในด้านการดูแลสุขภาพเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ พร้อมยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงมีจิตใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตน และต่องานในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และความสามารถวิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าได้

CONTACT US

ติดต่อเรา

บริษัท เบด แคร์ เซอร์วิส จำกัด